Ostatní služby

Bohoslužby

Každý týden v pátek je pro obyvatele i další návštěvníky sloužena v domově mše svatá. V případě zájmu je možno individuálně zprostředkovat návštěvu kněze.
Dvakrát do měsíce přichází do domova duchovní evangelické církve, který vede evangelické bohoslužby.


Klienti mohou využívat služeb kadeřnice a pedikérky, které pravidelně docházejí do domova. 
Poskytujeme pomoc při zajišťování nákupů potravin, drogerie, oblečení  atd. 
Zajišťujeme z lékárny donášku léků, které lékař uživateli předepíše. Doplatky za léky hradí klient.
 

Volný čas

Snažíme se, aby se naši klienti cítili dobře, proto jim nabízíme činnosti, které by je zaujaly a bavily. Individuální aktivity podporují sebeobslužné dovednosti, trénují jemnou i hrubou motoriku a udržují pozitivní myšlení našich klientů. Individuálně také klientům nabízíme muzikoterapii, canisterapii nebo výuku základní obsluhy počítače.

V rámci skupinových aktivit našim klientům nabízíme trénink paměti, společenské hry, zpívání s harmonikou, tvoření v hobby dílně. Organizujeme výlety, společenské a kulturní akce, seniorům přicházejí zazpívat děti z mateřské školky, ZUŠ. V průběhu roku slavíme svátky – masopust, Velikonoce, posvícení, Vánoce, Silvestr.

Obyvatelé se rádi vydávají na vycházky do okolí a blízkého lesoparku. Návštěvy mohou obyvatelé přijímat přes celý den, ve večerních hodinách po dohodě s personálem. Návštěvy se hlásí u službu konající sestry a pobývají obvykle ve společenských místnostech a neruší-li spolubydlícího, též na pokojích.