Ošetřovatelská a obslužná péče

Ošetřovatelská péče je prováděna na základě individuálního plánu pracovníky přímé obslužné péče. Obslužná péče zahrnuje podporu a pomoc při osobní hygieně, fyziologických potřebách včetně výměny inkontinenčních pomůcek, úkonech péče o vlastní osobu (asistence u stravy, úprava lůžka,  polohy na lůžku, doprovod při chůzi, oblékání, svlékání, orientace v prostředí, apod.).

Dále pomoc při obstarávání osobních záležitostí včetně nákupů a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Ošetřovatelská péče je hrazena z příspěvku na péči.