Zdravotní péče

Zdravotní péči na základě ordinace lékaře provádějí v domově registrované všeobecné zdravotní sestry v třísměnném provozu včetně sobot, nedělí a svátků. Tato péče je částečně hrazena na základě uzavřených smluvních vztahů zdravotními pojišťovnami.

Do zařízení dochází smluvní praktický lékař. Vyšetření u ostatních odborných lékařů (interní, oční, neurolog, stomatolog, gynekolog apod.) je zajišťováno v odborných ambulancích. Odvoz k odbornému vyšetření je zajišťován sanitním vozem s doprovodem ošetřovatelky nebo má možnost seniora doprovodit člen rodiny. 

V případě akutní potřeby je na pracoviště přivolána pohotovostní lékařská služba.

V domově je poskytována také rehabilitační péče, zejména nácvik sebeobslužných dovedností a podpora uživatelů k co nejméně závislé sebeobsluze. Do nabídky služeb patří každodenní individuální a skupinové cvičení, použití motomedu, rotopedu a magnetické terapie.