"Člověk je člověku v životě přístřeším."

Vítejte na stránkách Domova důchodců ChD-Zdislava.

Na těchto stránkách vám představíme náš domov, seznámíme vás s prostředím, podmínkami a službami, které našim obyvatelům poskytujeme, abyste měli informace pro vaše rozhodování, zda využijete naše služby. Kolektiv zaměstnanců se snaží svou pomocí a podporou vytvářet domov, kde obyvatelé mohou žít pokud možno běžným způsobem života.


Spojte se s vašimi blízkými přes WhatsApp

Uvědomujeme si, že státem nařízená opatření jsou nepříjemná pro naše klienty, stejně jako pro Vás, jejich blízké, kdy všem chybí tolik potřebná komunikace.

Jak jste mohli zaznamenat v médiích, společnost Philip Morris ČR a.s. ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Nadací Charty 77 spustila, za přispění dalších partnerů (Mall.cz, Vodafone a deník BLESK), unikátní projekt "Tablet od srdce". Díky němu a daru, který jsme skrze něj obdrželi, jsme nyní spustili audiovizuální komunikaci prostřednictvím digitálního tabletu, který je nyní v našem zařízení k dispozici.

Tablet obsluhuje náš pracovník / naše pracovnice a je v provozu denně od 9:00 do 15:00 hod. Spojení je možné navázat prostřednictvím Vašeho mobilního telefonu, tabletu, nebo počítače přes aplikaci WhatsApp, (https://www.whatsapp.com/download). Hovory a videohovory WhatsApp využívají internetové připojení. K dispozici je audio i video přenos.

Telefonní číslo tabletu, se kterým se můžete spojit výhradně prostřednictvím aplikace WhatsApp (na toto číslo nevolejte běžným telefonním hovorem, nikam se nedovoláte)  je 775 891 344.

Náš pracovník / naše pracovnice po přijetí hovoru vyhledá Vašeho blízkého a bude asistovat při navázání komunikace. V případě, že se nedovoláte, pokusíme se Vám zavolat zpět po ukončení hovorů těch, kteří se dovolali před Vámi. Aby se dostalo na všechny, prosíme, respektujte maximální dobu hovoru 15 min.

Věříme, že uvítáte a oceníte tuto možnost spojení s Vašimi blízkými.

Testy na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2

Antigenní testy provádí např. Fakultní nemocnice Hradec králové. Na ně je třeba se objednat v rezervačním systému.

Aktualizovaná pravidla mimořádných návštěv

S platností od 24. 5. 2021 platí pro návštěvy v Domově důchodců ChD-Zdislava následující pravidla:

Návštěvní hodiny:
pondělí - neděle: pouze odpoledne od 14 hodin do 16.30 hodin v půlhodinových intervalech. 
Domov bude tedy otevřen pouze: ve 14 hodin, v 14.30 hodin, v 15 hodin, v 15.30 hodin, v 16 hodin a 16.30 hodin. Přicházejte a odcházejte v tyto časy. 

Pravidla pro návštěvy:

 • Klienta je možné navštívit za podmínky, že příchozí doloží potvrzení o prodělaném testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, ne starší 48 hodin, a to s negativním výsledkem.
 • Tento požadavek se nevztahuje na osoby, které v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad, který Vám vystaví ošetřující lékař.
 • dále se tento požadavek nevztahuje na osoby, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR (kartičku o očkování) o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace dávky očkovací látky očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 

Od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud NEBYLA aplikována druhá dávka) 

Od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud BYLA aplikována druhá dávka) 

Od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců)  

Tento certifikát nebo kartičku o očkování doloží před návštěvou.

 • Testování není nutné pouze při návštěvě klienta v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
 • Na návštěvu jednoho klienta mohou najednou maximálně dva navštěvující.
 • Na návštěvy si přineste nový respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
 • Návštěvy budou vstupovat výhradně hlavním vchodem.
 • Při vstupu do budovy si navštěvující umyjí ruce a použijí dezinfekci.
 • Personál provede kontrolu doloženého testu, navštěvujícím změří teplotu bezkontaktním teploměrem a zapíší do připraveného čestného prohlášení. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37°C, nebude návštěva umožněna. Navštěvující podepíší čestné prohlášení.
 • U klientů na dvoulůžkových pokojích, pokud je to možné, využívejte společenských prostor domova.
 • Doporučujeme udržovat dostatečný odstup.

Prosíme Vás, dodržujte veškerá hygienická opatření (zejm. dezinfekce rukou, rozestupy, nasazené respirátory na ústech a nose) a zároveň dodržujte pokyny personálu. Myslete na sebe i na své blízké. 

Děkujeme Vám.