INFORMACE PRO RODINY

Od 9. června 2020 se již nemusíte na návštěvy objednávat. 

Návštěvy probíhají  

v pracovní dny  dopoledne od 9 hodin do 11 hodin a odpoledne od 13:30 do 16:30 hodin.

V sobotu a neděli pouze odpoledne od 13:30 do 16:30 hodin. 

V zájmu ochrany zdraví vašich blízkých Vás žádáme o umytí a dezinfekci rukou při příchodu. 

Návštěvy podepíší čestné prohlášení o bezinfekčnosti a bude jim změřena teplota.

 Po celou dobu pobytu uvnitř DD používejte roušky a návleky na obuv.  

Využívejte návštěvní prostory.

Klientům doporučujeme pobyt v areálu domova.

Děkujeme


INFORMACE PRO RODINY

Uvědomujeme si, že státem nařízená opatření jsou nepříjemná pro naše klienty, stejně jako pro Vás, jejich blízké, kdy všem chybí tolik potřebná komunikace.

Jak jste mohli zaznamenat v médiích, společnost Philip Morris ČR a.s. ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Nadací Charty 77 spustila, za přispění dalších partnerů (Mall.cz, Vodafone a deník BLESK), unikátní projekt "Tablet od srdce". Díky němu a daru, který jsme skrze něj obdrželi, jsme nyní spustili audiovizuální komunikaci prostřednictvím digitálního tabletu, který je nyní v našem zařízení k dispozici.

Tablet obsluhuje náš pracovník / naše pracovnice a je v provozu denně od 9:00 do 15:00 hod. Spojení je možné navázat prostřednictvím Vašeho mobilního telefonu, tabletu, nebo počítače přes aplikaci WhatsApp, (https://www.whatsapp.com/download). Hovory a videohovory WhatsApp využívají internetové připojení. K dispozici je audio i video přenos.

Telefonní číslo tabletu, se kterým se můžete spojit výhradně prostřednictvím aplikace WhatsApp (na toto číslo nevolejte běžným telefonním hovorem, nikam se nedovoláte)               je 775 891 344.

Náš pracovník / naše pracovnice po přijetí hovoru vyhledá Vašeho blízkého a bude asistovat při navázání komunikace. V případě, že se nedovoláte, pokusíme se Vám zavolat zpět po ukončení hovorů těch, kteří se dovolali před Vámi. Aby se dostalo na všechny, prosíme, respektujte maximální dobu hovoru 15 min.

Věříme, že uvítáte a oceníte tuto možnost spojení s Vašimi blízkými.

S pozdravem,

Domov důchodců ChD-Zdislava


"Člověk je člověku v životě přístřeším."

Vítejte na stránkách Domova důchodců ChD-Zdislava.

Na těchto stránkách vám představíme náš domov, seznámíme vás s prostředím, podmínkami a službami, které našim obyvatelům poskytujeme, abyste měli informace pro vaše rozhodování, zda využijete naše služby. Kolektiv zaměstnanců se snaží svou pomocí a podporou vytvářet domov, kde obyvatelé mohou žít pokud možno běžným způsobem života.