Podpořte nás

Pokud chcete podpořit náš domov sponzorským darem, uvádíme číslo účtu, na který můžete přispět. 

Číslo účtu vedené u Komerční banky:

589 340 277 /0100

Každá podpora pomáhá zpříjemnit život našim klientům. Velmi si vážíme Vašich sponzorských darů, které jste našemu domovu věnovali.


Podpořili nás

- Manželé Šindelářovi (finanční podpora)

- MUDr. Alena Bidlová (finanční prostředky na zakoupení koncentrátoru kyslíku)

- Marie Rejlová (pořízení antidekubitního lehátka)

- Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (finanční prostředky na pořízení monitorovacího zařízení)

- Komerční banka a.s., Nadace Jistota (finanční prostředky - zvedací hygienická židle Calypso)

- Semileas a.s.

- MePro Trading s.r.o.