Podpořte nás

Pokud chcete podpořit náš domov sponzorským darem, uvádíme číslo účtu, na který můžete přispět.

Číslo účtu vedené u Komerční banky:

589 340 277 /0100

Každá podpora pomáhá zpříjemnit život našim klientům. Velmi si vážíme Vašich sponzorských darů, které jste našemu domovu věnovali.

Podpořili nás

  • Manželé Šindelářovi (finanční podpora)
  • MUDr. Alena Bidlová (finanční prostředky na zakoupení koncentrátoru kyslíku)
  • Marie Rejlová (pořízení antidekubitního lehátka)
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (finanční prostředky na pořízení monitorovacího zařízení)
  • Komerční banka a.s., Nadace Jistota (finanční prostředky - zvedací hygienická židle Calypso)
  • Semileas a.s.
  • MePro Trading s.r.o.
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky