Ubytování

Po dostavbě se zlepšily možnosti v nabídce ubytování. Domov disponuje 15 jednolůžkovými, 18 dvoulůžkovými a jedním třílůžkovým pokojem. Pokoje jsou vybaveny účelným nábytkem a vybavením s ohledem na zdravotní stav obyvatel. Jsou to zejména polohovací postele, židle, křesla, pojízdné a hygienické židle, noční stolky, zamykatelné skříně. Na každém pokoji je instalováno dorozumívací zařízení, kterým si klient může přivolat sestru. Klienti si mohou pokoje dovybavit obrázky, doplňky nebo květinami podle vlastního vkusu. Na patře je obyvatelům k dispozici lednička, mikrovlnná trouba a varná konvice. Některé pokoje mají svoje sociální zařízení, někde je společné pro 2 nebo 3 pokoje. K dispozici jsou 3 koupelny vybavené pro hygienu imobilních obyvatel.

nahoru

Stravování

Stravování je zajištěno 4x denně po celý týden, tedy snídaně, oběd, svačina, večeře a pro klienty s diabetem druhá večeře. Poskytujeme dietu č. 3 (racionální), dietu č. 4 (s omezením tuku), dietu č. 9 (diabetickou). Večeře jsou třikrát v týdnu studené, jinak v teplé úpravě. Teplé jídlo dovážíme, snídaně, svačiny a studené večeře připravuje pracovnice kuchyně. Obyvatelé se stravují v jídelně, ležícím a nemocným je strava dodávána na pokoj. Pro nemocné obyvatele je jídlo upraveno dle jejich potřeb (mleté či mixované), dle stavu klienta lze sestavit individuální dietu, případně zajistit sipping. Obyvatelé mají k dispozici celodenně čaj.

nahoru

Zdravotní péče

Zdravotní péči na základě ordinace lékaře provádějí v domově registrované všeobecné zdravotní sestry v třísměnném provozu včetně sobot, nedělí a svátků. Tato péče je částečně hrazena na základě uzavřených smluvních vztahů zdravotními pojišťovnami.

Do zařízení dochází smluvní praktický lékař. Vyšetření u ostatních odborných lékařů (interní, oční, neurolog, stomatolog, gynekolog apod.) je zajišťováno v odborných ambulancích. Odvoz k odbornému vyšetření je zajišťován sanitním vozem s doprovodem ošetřovatelky nebo má možnost seniora doprovodit člen rodiny.

V případě akutní potřeby je na pracoviště přivolána pohotovostní lékařská služba.

V domově je poskytována také rehabilitační péče, zejména nácvik sebeobslužných dovedností a podpora uživatelů k co nejméně závislé sebeobsluze. Do nabídky služeb patří každodenní individuální a skupinové cvičení, použití motomedu, rotopedu a magnetické terapie.

nahoru

Ošetřovatelská a obslužná péče

Ošetřovatelská péče je prováděna na základě individuálního plánu pracovníky přímé obslužné péče. Obslužná péče zahrnuje podporu a pomoc při osobní hygieně, fyziologických potřebách včetně výměny inkontinenčních pomůcek, úkonech péče o vlastní osobu (asistence u stravy, úprava lůžka, polohy na lůžku, doprovod při chůzi, oblékání, svlékání, orientace v prostředí, apod.).

Dále pomoc při obstarávání osobních záležitostí včetně nákupů a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Ošetřovatelská péče je hrazena z příspěvku na péči.

nahoru

Ostatní služby

Klienti mohou využívat služeb kadeřnice a pedikérky, které pravidelně docházejí do domova. poskytujeme pomoc při zajišťování nákupů potravin, drogerie, oblečení atd. Zajišťujeme z lékárny donášku léků, které lékař uživateli předepíše. Doplatky za léky hradí klient.

Volný čas

Snažíme se, aby se naši klienti cítili dobře, proto jim nabízíme činnosti, které by je zaujaly a bavily. Individuální aktivity podporují sebeobslužné dovednosti, trénují jemnou i hrubou motoriku a udržují pozitivní myšlení našich klientů. Individuálně také klientům nabízíme muzikoterapii, canisterapii nebo výuku základní obsluhy počítače.

V rámci skupinových aktivit našim klientům nabízíme trénink paměti, společenské hry, zpívání s harmonikou, tvoření v hobby dílně. Organizujeme výlety, společenské a kulturní akce, seniorům přicházejí zazpívat děti z mateřské školky, ZUŠ. V průběhu roku slavíme svátky - masopust, Velikonoce, posvícení, Vánoce, Silvestr.

Obyvatelé se rádi vydávají na vycházky do okolí a blízkého lesoparku. Návštěvy mohou obyvatelé přijímat přes celý den, ve večerních hodinách po dohodě s personálem. Návštěvy se hlásí u službu konající sestry a pobývají obvykle ve společenských místnostech a neruší-li spolubydlícího, též na pokojích.

Bohoslužby

Každý týden v pátek je pro obyvatele i další návštěvníky sloužena v domově mše svatá. V případě zájmu je možno individuálně zprostředkovat návštěvu kněze.

Dvakrát do měsíce přichází do domova duchovní evangelické církve, který vede evangelické bohoslužby.


nahoru

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky