Veřejný závazek

Domov důchodců ChD- Zdislava, příspěvková organizace Města Třebechovice p.O., poskytuje pobytové služby sociální péče občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu nebo jim byl přiznán invalidní důchod a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují soustavnou pomoc, která jim nemůže být zajištěna jinak.

Péče poskytovaná obyvatelům spočívá v zabezpečení ubytování, stravování, poskytování ošetřovatelské a zdravotní péče, v nabídce kulturních, společenských a zájmových aktivit, i aktivit pro duchovní život obyvatel.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky