Úhrady za pobyt

Provoz domova je hrazen z více finančních zdrojů. Klient se podílí v součastné době na úhradě celkových nákladů na pobyt přibližně 37%. Převážná část nákladů je hrazena z jiných zdrojů - příspěvek na péči, dotace MPSV, příspěvek Města Třebechovice a dotace Královéhradeckého kraje.  Úhrady za pobyt a stravu jsou stanoveny v souladu s vyhláškou MPSV ČR č.505/2006 Sb. v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
Kategorie pokojů Ubytování za den Strava za den Celkem za den
I. 210 170 380
II. 200 170 370
III. 190 170 360

Denní úhrady za celodenní stravu a ubytování platné od 1. 1. 2019


Úhrada za péči je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči. Zůstatek důchodu po zaplacení úhrady za pobyt činí minimálně 15%. Každý obyvatel může odejít na dovolenou ke svým blízkým. Za nepřítomnost pak bude seniorovi vrácena příslušná částka za neodebranou stravu.